Verzenden & retourneren

LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die daar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België of Nederland, met uitzondering van postbussen.

Het Meubelhuis houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email of per telefoon.

Op de factuur worden ook de transport kosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal de transporteur een bericht nalaten in de brievenbus met daarop desgevallend de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant moet dan zelf contact opnemen met Het Meubelhuis of de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de klant. Voor het geval deze 2de levering om redenen te wijten aan de klant niet kan plaatsvinden, behoudt Het Meubelhuis zich het recht voor om extra leverkosten aan te rekenen. Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen, engageert Het Meubelhuis zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Indien er een leveringstermijn werd overeengekomen - die eveneens zichtbaar is bij de bestelling indien afwijkend van 30 dagen (voornamelijk voor maatwerk of producten die niet op voorraad zijn) -, dan geldt deze leveringstermijn. Als een product niet binnen de leveringstermijn of bij gebreke daaraan binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de klant om contact op te nemen met Het Meubelhuis om de levering te laten verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is.

Contact opnemen moet gebeuren via de sectie "Help & Contact" op de website van Het Meubelhuis. Indien Het Meubelhuis de levering niet binnen voormelde aanvullende termijn levert, heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 60 dagen, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een klant Het Meubelhuis op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via Het Modelformulier voor herroeping dewelke is opgenomen onderaan de algemene voorwaarden. Daarvoor moet hij het retourformulier invullen.

Conform de wet van 30 december 2013, kan de klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de klant, onder persoonlijk karakter vallen bijvoorbeeld zetels en stoelen die een andere kleur en opstelling hebben dan de beschikbare foto's op de site. Of op producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de klant Het Meubelhuis op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke niet geopende verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Het Meubelhuis niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Het Meubelhuis, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. Hiervoor dient de klant een aangetekend schrijven te verzenden naar Het Meubelhuis, waarin zij vermelden dat zij willen afzien van de aankoop. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 60 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Het Meubelhuis zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.